welcome, this is Made in Hägn

a website devoted to the importent things in life

creativity, style and individuality

Dear little blog

This poor blog is so neglected. Maybe I should care some more for it. It does deserve better.

Den här bloggen är så misskött. Kanske borde jag ta bättre hand om den. Den förtjänar faktiskt bättre.

Don't use Internet Explorer 6

My statistics tell me that 8,2 % of my visitors still have Internet Expolrer 6 as their web browser. Please, do yourself a favor (and the rest of the Internet) and upgrade to IE8 or even better, change to Firefox. It's completly free and makes the world a tiny bit better.

Min statistisk avslöjar att 8,2 % av mina besökare fortfarande har Internet Explorer 6 som sin webbläsare. Snälla, var lite vänlig mot dig själv (och resten av Internet) och uppgradera till IE8 eller ännu bättre, byt till Firefox. Det är helt gratis och gör världen aningen bättre.

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

Photo of the week - part 2

Green leaves

Don't have the name of this plant right now

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

Photo of the week - part 1

Close up of yellow flower

Trollius europaeus

Let's start with something new! Something that I think I can actually do regularly.

Börjar med något nytt! Något som jag tror att jag faktiskt kan göra regelbundet.

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

The week in words - part 17

Monday

 • Came back to Hägn again.

  Kom tillbaka till Hägn.

Read

Tuesday

 • Got my feet checked.

  Fick mina fötter kollade.

 • Fixed my sisters dress.

  Fixade min systers klänning.

Read

Wednesday

 • Congratulated my cousin who graduated from the gymnasium.

  Gratulerade min kusin som tog studenten.

 • Congratulated another cousins daughter who also gradutated from the gymnasium.

  Gratulerade en annan kusins dotter som också tog studenten.

 • Went to a lecture.

  Gick på en föreläsning.

Admired

Thursday

 • Attended my younger siblings speechday.

  Besökte mina småsyskons skolavslutning.

 • Helped my little brother to start playing World of Warcraft.

  Hjälpte min lillebror att börja spela World of Warcraft.

Friday

 • Helped to take care of a few of the cows feet.

  Hjälpte till vid skötseln av några av kornas klövar.

Saturday

 • Made a pattern.

  Gjorde ett mönster.

Sunday

 • Sewed.

  Sydde.

 • Came up with a better idea.

  Kom på en bättre ide.

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

The week in words - part 16

Monday

 • Finished my sewing project. There's room for improvement.

  Gjorde färdigt mitt sömnadsprojekt. Det finns utrymme för förbättring.

Read

Admired

Tuesday

 • Tried to photograph birds. It's kind of tricky.

  Försökte fotografera fåglar. Det är lite svårt.

 • Did some research.

  Gjorde lite efterforskningar.

Read

Admired

Wednesday

 • Found a solution to a problem.

  Hittade en lösning på ett problem.

 • Flew to my boyfriend.

  Flög till min pojkvän.

Admired

Thursday

 • Organized and edited photos.

  Organiserade och redigerade foton.

 • Cleaned the kitchen.

  Städade köket.

Friday

 • Edited photos.

  Redigerade foton.

 • Ate grilled food with some friends.

  Åt grillat med några vänner.

Saturday

 • Went on a walk in the forest.

  Gick på en promenad i skogen.

 • Watched movies with the boyfriend.

  Såg på film med pojkvännen.

Sunday

 • Voted.

  Röstade.

 • Just spent time with the boyfriend.

  Bara umgicks med pojkvännen.

Read

Admired

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

The SWAP spring cardigan

The plan

The five spring garments where planned last summer. This is just a shape that I'm really interested in.

De fem vår-plaggen planerades förra sommaren. Det här är bara en form som jag tycker är intressant.

Sketch - spring jacket

The sketch I started with.

The pattern

The pattern construction process didn't really go as planned. I had made several toils in January, but I got a new idea and started over and was very pleased with what I had done. Until I remembered that the front and back should look the same cause I wanted it to work both ways. Then I just made a mix of the front and back I had done. Made a toile and a few minor changes and decided it was fine. The knit fabric is kind of forgiving anyway.

Mönsterkonstruktionsprocessen gick inte riktigt som planerat. Jag hade gjort flera toiler i januari, men så fick jag en ny ide och började om och var väldigt nöjd med vad jag hade gjort. Tills jag kom ihåg att fram och bakstycket skulle va lika eftersom jag ville att den skulle funka båda vägarna. Då gjorde jag bara en blandning av det fram- och bakstycke som jag hade gjort. Sydde en toile och gjorde en del små ändringar av mönstret och bestämde att det fick duga. Det stickade tyget är rätt förlåtande ändå.

Spring cardigan

The spring cardigan.

The process

I started to sew this garment in the middle of the night during another hockey game. Then I realized I had made a mistake and I thought I would be forced to drop out of the contest and everything. The sleeves consists of two symmetrical pieces, which means four pieces in total. I had only cut out two and I did not have a lot of fabric left. But there was enough to piece another sleeve together. I felt so relieved!

Jag borjade sy det här plagget i mitten av natten under en annan hockeymatch. Sen insåg jag att jag hade gjort ett misstag och trodde att jag skulle bli tvungen att hoppa av tävlingen och allt. Ärmarna består av två symmetriska delar, vilket betyder att det behövs fyra totalt. Jag hade bara klippt ut två och hade inte så mycket tyg kvar. Men det fanns tillräckligt för att få ihop till en ärm till. Jag kände mig så lättat!

Spring cardigan - back

Made from cotton plush velour, silk dupioni and two buttons.

The result

How can't I like this cardigan? I just feel so grateful that it has two sleeves! I like the ugly sleeve with an extra seam and the fabric the wrong way as much as the nice looking one.

Hur kan jag inte gilla den här koftan? Jag känner mig så tacksam för att den har två ärmar! Jag gillar den fula ärmen med en extra söm och tyget på fel håll lika mycket som den fina.

Before I totally forget about it, the fabric moved around quite a bit. Keep that in mind until next time Frida!

Innan jag helt glömmer det, tyget gled omkring en hel del. Kom ihåg det till nästa gång Frida!

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

The SWAP jacket

All of the nice photos I took of the SWAP garments are finally edited, so now I'll show you them and give you some details.

Alla fina bilder som jag tog av SWAP plaggen är äntligen redigerade, så nu ska jag visa er dom och även ge er lite mer information.

Jacket

The jacket.

The plan

When I decided to join the SWAP and therefore had to make a jacket I knew it had to be something with roomy sleeves, cause there's another garment with lots of fabric under the arms. I wanted to use fabric from my stash if it was possible, so I looked through what I had that could be used for an outer garment. I had wanted an outer garment that could be used with big sleeves for some time.

När jag bestämde mig för att göra SWAP:en och därför var tvungen att göra en jacka visste jag att jag måste göra något med rymliga ärmar, eftersom det är ett annat plagg som har massor av tyg under armarna. Jag ville använda tyg som jag redan hade om det var möjligt, så jag tittade igenom förrådet för att se vad jag kunde hitta som kunde användas till ett ytterplagg. Jag hade velat göra ett ytterplagg som kunde användas med stora ärmar ett tag.

I found a green wool fabric that I used in my handwoven wool coat. (I only used it on the inside, so you can't see it in the photos.) I did not have enough of that to make a whole jacket. The fabric I planned to pair it with also had a connection to the wool coat. I spun the weft yarn and when I ran out of that yarn before the warp was finished I just played with different colored linen yarns. It was so much fun, but I had no idea what to do with the result at the time.

Jag hittade ett grönt ulltyg som jag hade använt i min handvävda yllekappa. (Jag använde det på insidan, så det syns inte på bilderna.) Jag hade inte tillräckligt av det för att göra en hel jacka. Tyger som jag planerade att kombinera det med hade också en anknytning till yllekappan. Jag spann garnet till inslaget och när det garnet tog slut före varpen var slut lekte jag med olika färgade lingarner. Det var jättekul, men just då hade jag ingen aning om vad jag skulle göra med resultatet.

Jacket - back

Made from wool, handwoven wool/linen, linen blend, cotton and of course a zipper from my moms stash.

The pattern

Before I made the pattern I had no clear vision of the shape of the jacket, I usually have a sketch of how I want the garment to look like before I start making the pattern. This time I just made the pattern, made a toile and decided it was going to work.

Före jag gjorde mönstret hade jag ingen klar bild av formen på jackan, jag har vanligtvis en skiss på plagget som jag vill göra före jag börjar att göra mönstret. Den här gången gjorde jag bara mönstret, gjorde en toile och bestämde att det skulle funka.

Jacket - inside

A glimpse of the inside.

The process

This has to have been one of the more pain-free garments I've ever made. It all went so fast and I also started sewing it during the Canes' game 7 victory over the New Jersey Devils. This is now my lucky jacket.

Det här måste vara en av de smärtfriaste plaggen som jag nånsin har gjort. Allt gick så fort och dessutom började jag sy ihop den under Canes match 7 vinst över New Jersey Devils. Det här är nu min lyckojacka.

The result

What can I add? I love it. But there's a few details that could be improved. The sleeves feels a bit short sometimes (you're supposed to add a bit to the sleeve length when making outer garments and I didn't) and it feels like the bust dart could be a bit further down (again, you should move the bust point down in outer garments, but I didn't do that either). But considering how fast this really went I have absolutely nothing to complain about.

Vad kan jag lägga till? Jag älskar den. Men det är några detaljer som kan förbättras. Ärmarna känns lite korta ibland (det är meningen att man ska förlänga ärmarna en aning när man gör ett ytterplagg och jag gjorde inte det) och det känns som om bystinsnittet borde sitta lite längre ner (återigen, man ska flytta ner bystpunkten på ytterplagg, jag gjorde inte det heller). Men om man tänker på hur snabbt allt gick så har jag absolut inget att klaga på.

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

The week in words - part 15

Monday

 • Made cakes for my grandmother.

  Gjorde tårtor till min mormor.

Admired

Read

Tuesday

 • Celebrated my grandmother's 80th birthday.

  Firade min mormors åttionde födelsedag.

 • Celebrated my cousin's 12th birthday.

  Firade min kusins tolfte födelsedag.

Wendsday

 • Watched the Canes loose for the fourth time, they're gone from the playoffs. I'm really disappointed.

  Såg Canes förlora för fjärde gången, de är ute ur lutspelet. Jag är verkligen besviken.

 • Celebrated my moms birthday.

  Firade min mammas födelsedag.

 • Found out that our best cow is pregnant. Go Rebecka!

  Fick reda på att vår bästa ko är dräktig. Heja Rebecka!

Thursday

 • Had a pretty calm day.

  Hade en rätt lugn dag.

Friday

 • Realized that I will be prepared when I get kids of my own. I know they aren't sweet and pretty all the time.

  Insåg att jag kommer att vara förberedd när jag får egna bar. Jag vet att de inte är snälla och söta alltjämt.

 • Was reminded of these wonderful texts about fighting eating disorders. To bad they're in Swedish, they are really inspiring even if you don't have that kind of problems.

  Blev påmind om de här fantastiska texterna om att bekämpa ätstörningar. De är verkligen inspirerande även om man inte har den sortens problem.

Saturday

 • Took photos in the garden.

  Tog foton i trädgården.

 • Ate grilled food.

  Åt grillad mat.

Sunday

 • Went horse back riding.

  Red hästen.

 • Started sewing.

  Började sy.

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

The week in words - part 14

Monday

 • Made plans for what to buy.

  Planerade vad jag ska köpa.

 • Went to a meeting.

  Gick på ett möte.

Read

Admired

Tuesday

 • Watched the Canes loose the first game vs Pens.

  Såg Canes förlora första matchen mot Penguins.

 • Decided on what to buy.

  Bestämde vad som ska köpas.

Read

Admired

Wendsday

 • Sent away my orders.

  Skickade iväg mina order.

 • Decided on reinstalling Vista.

  Bestämde mig för att installera om Vista.

Admired

Thursday

 • Reinstalled Vista.

  Installerade om Vista.

 • Fixed our horse's fence.

  Fixade vår hästs stängsel.

 • Brought our horse to her new pasture. She like it.

  Tog vår häst till hennes nya bete. Hon gillade det.

Friday

 • Watched the Canes loose game 2 vs the Pens.

  Såg Canes förlora match 2 mot Penguins.

 • Shopped with my sister.

  Shoppade med min syster.

 • Used compression stockings for the first time. My legs like it.

  Använde stödstrumpor för första gången. Mina ben gillar det.

Saturday

 • Started to fix the cow's fence.

  Började fixa till kornas stängsel.

Sunday

 • Watched the Canes loose game 3 vs the Pens. I'm kind of disappointed.

  Såg Canes förlora match 3 mot Penguins. Jag är aningen besviken.

 • Completed the cow's fence.

  Gjorde färdigt kornas stängsel.

 • Watched the cows jump/run/walk out of the barn onto there pasture.

  Såg korna hoppa/springa/gå ut ur lagårn till deras bete.

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

The week in words - part 13

I miss doing this, so after a brief vacation it's back.

Jag saknar att göra det här, så efter en liten semester är det tillbaka.

There has been a few problems with the website during the weekend, but it's all back to normal now. My web host did some updates and changes and they didn't quite get everything that this website needs to work right away.

Det har varit en del problem med hemsidan under helgen, men nu är allt som det ska igen. Mitt webbhotell gjorde en del uppdateringar och förändringar och de fick inte riktigt allt som den här hemsidan behöver att fungera direkt.

Monday

 • Watched my Canes loose, sad, sad.

  Såg mina Canes förlora, tråkigt, tråkigt.

 • Flew back to Hägn and was welcomed by my younger siblings, they made me happy again.

  Flög tillbaka till Hägn och blev mött av mina småsyskon, de gjorde mig glad igen.

Tuesday

 • Got two packages in the mail.

  Fick två paket med posten.

 • Went to a meeting.

  Gick på ett möte.

Read

Wednesday

 • Watched my Canes loose again. I'm disappointed.

  Såg mina Canes förlora igen. Jag är besviken.

 • Read about projects.

  Läste om projekt.

Thursday

 • Moved animals.

  Flyttade djur.

 • Read about business plans.

  Läste om affärsplaner.

Admired

Read

Friday

 • Watched my Canes win!!!!!!

  Såg mina Canes vinna!!!!!!

 • Emptied my cameras memory card.

  Tömde min kameras minneskort.

 • Took photos!

  Tog foton!

 • Ate ice cream.

  Åt glass.

Read

Saturday

 • Had dinner at Olofsfors bruk.

  Åt middag på Olofsfors bruk.

 • Watched the Eurovision Song Contest. Kind of boring that Norway won so easy.

  Såg Eurovision Song Contest. Lite tråkigt att Norge vann så lätt.

Admired

Sunday

 • Went riding.

  Red

 • Took photos.

  Tog foton.

 • Tried to fix the website.

  Försökte fixa hemsidan.

 • Went running.

  Sprang.

 • Fixed the website. It wasn't really anything I had done wrong.

  Fixade hemsidan. Det var egentligen inget som jag hade gjort fel.

Frida

If you enjoyed this post, do consider to leave a comment or to . And don't forget to have a nice day!

frida@madeinhagn.se   ©   2008-2009 Frida Karlsson. All rights reserved.